ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

         Освітній процес в закладах дошкільної освіти Золочівської селищної ради в 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції Нової української школи, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» інших нормативно-правових документів про дошкільну освіту.  

         Заклади дошкільної освіти об`єднаної територіальної громади задовольняють потреби громадян в здобутті дошкільної освіти, забезпечують відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Зміст освітнього процесу в закладах дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних освітніх, парціальних програм, спрямований на реалізацію цілісного процесу взаємодії дорослих і дітей, досягнення соціально-значущих результатів – набуттю життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності.

         В роботу закладів дошкільної освіти впроваджуються технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку, а саме економічної стабільності, екологічної цілісності та соціального благополуччя.

         Методична робота здійснюється на основі диференційованого підходу за результатами діагностики освітніх потреб педагогів, зростання їх професійного та особистісного розвитку, стимулювання інтересів до творчості та ініціативи, підвищення якості дошкільної освіти.

         Освітній процес в закладах дошкільної освіти направлений на особистісно-орієнтовану модель навчання, формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду, розвиток критичного мислення,   інтеграції освітніх напрямків та педагогіки партнерства, максимального використання потенційних можливостей та ресурсів педагогів, формування інноваційного стилю, педагогічного мислення  як життєвої потреби та професійної необхідності. Використання в роботі ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності; продумування найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу.

         Ключовими векторами організації освітньої діяльності в 2019/2020 навчальному році є:

          – ігрова діяльність як провідний вид діяльності дошкільника;

          – дошкільнятам – освіта для сталого розвитку;

          – безпека життєдіяльності дітей у закладах дошкільної освіти;

          – забезпечення якості освітнього процесу з дітьми з особливими потребами.

                  Забезпечується право дітей на отримання дошкільної освіти, враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти. 

         В 9 закладах  дошкільної освіти та 6 дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти виховується 702 дошкільнят.

         Робота педагогів закладів дошкільної освіти Золочівщини спрямована на реалізацію Концепції Нової української школи, забезпечення компетентнісного підходу в організації роботи з дітьми для успішної їх самореалізації в соціумі, створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку, забезпечення педагогіки партнерства (педагог – дитина – батьки), зорієн- тованість вихователя на очікуваний результат.

         Забезпечується участь педагогів у методичних об`єднаннях, постійно діючих гуртках, семінарах щодо реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вивчення змісту чинних освітніх програм та особливостей організації життєдіяльності дітей за рекомендованими програмами. Керівниками закладів освіти здійснюється робота щодо організації сучасного освітнього середовища в закладах, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини, в кожному закладі створений позитивний, динамічний простір, який оптимізує розвивальний потенціал дітей.

         Здійснюється реалізація наступності  між дошкільною та початковою ланками освіти, засад педагогіки партнерства в умовах реформування освіти в Україні.  У кожної дитини перед вступом до школи було створено передумови для безболісної адаптації дошкільнят до нового соціального середовища, готовності до шкільного життя, сформованості життєвих компетенцій, з якими дитина прийде до школи.

         Значна увага приділялася роботі з батьками вихованців, проводилася інформаційно-роз`яснювальна робота, зокрема з питань підготовки дітей до школи.

           Мережа дошкільних навчальних закладів  району відповідає потребам населення, черга для влаштування дітей до садочків відсутня.      

          На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  в частині обов`язкового здобуття дошкільної освіти дітей 5-річного віку різними формами їх підготовки до навчання в школі охоплено 100% п`ятирічок.        

         На виконання Плану заходів щодо реалізації освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору», затвердженого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.06.2017, для організації відповідної роботи по проведенню ІІІ етапу регіональних моніторингових досліджень якості дошкільної освіти та стану розвитку освіти в регіоні (збір даних про діяльність закладів дошкільної освіти) у Феськівському закладі дошкільної освіти та  дошкільному підрозділі КЗ «Довжанський ліцей» ім. Героя Радянського Союзу П.Г.Стрижака проведено моніторингові дослідження якості освіти.

       Золочівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 є опорним з питань  формування духовної культури загальнолюдських цінностей дошкільнят на основі казкотерапії.

       Золочівський  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2  працює над  питанням організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. На базі цього закладу проводяться семінарські з розвитку творчих здібностей дошкільнят засобами художньої праці, керівник Балюк С. Р.

         Золочівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 – опорний по роботі з дітьми з охорони праці. В закладі працюють гуртки «Казкова мозаїка» (театралізована діяльність), керівник Лисенко Н.Д. та «LEGO – конструювання», керівник Набока І.О.

         В закладах дошкільної освіти Золочівської селищної ради працює 60 педагогічних працівників: з них 9 завідувачів, 42 вихователя, 9 музичних керівників. Вищу педагогічну освіту мають 90% завідувачів, 73% -вихователів. Продовжують навчання  за фахом 4 вихователя.

                100% керівників та 85% вихователів володіють ПК.