ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

            Освітній процес в закладах дошкільної освіти Золочівського району в 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції Нової української школи, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» інших нормативно-правових документів про дошкільну освіту.  Заклади дошкільної освіти  об`єднаної територіальної громади задовольняють потреби громадян в здобутті дошкільної освіти, забезпечують відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Зміст освітнього процесу в закладах дошкільної освіти реалізується відповідно до вимог чинних освітніх, парціальних програм; спрямований на створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи, реалізації принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу.       

         Забезпечується право дітей на отримання дошкільної освіти, враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти. 

         В 9 закладах  дошкільної освіти та 6 дошкільних підрозділах гімназій та ліцеїв виховується 720 дошкільнят.

         Організована робота педагогів на реалізацію регіональних освітніх проектів:

– «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників»;

– «Виховний простір Харківщини»;

– «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору».

 

Пріоритетними напрямами роботи закладів у 2018/2019 навчальному році є:

  • забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти;
  • національно-патріотичне виховання дошкільників.

Робота освітян закладів дошкільної освіти у 2018/2019 спрямована на виконання завдань:

  • спрямувати методичну роботу на реалізацію завдань реформування освітньої галузі (в т.ч. Нової української школи);
  • забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів роботи та регіональних освітніх проектів;
  • посилити роботу щодо створення ефективної системи моніторингу якості освіти;
  • спланувати методичні заходи до 100-річчя з дня народження В.Сухомлинського.

         Робота педагогів закладів дошкільної освіти Золочівщини спрямована на реалізацію Концепції Нової української школи, забезпечення компетентнісного підходу в організації роботи з дітьми для успішної їх самореалізації в соціумі, створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку, забезпечення педагогіки партнерства (педагог – дитина – батьки), зорієн- тованість вихователя на очікуваний результат.

         Забезпечується участь педагогів у методичних об`єднаннях, постійно діючих гуртках, семінарах щодо реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вивчення змісту чинних освітніх програм та особливостей організації життєдіяльності дітей за рекомендованими програмами. Керівниками закладів освіти здійснюється робота щодо організації сучасного освітнього середовища в закладах, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини, в кожному закладі створений позитивний, динамічний простір, який оптимізує розвивальний потенціал дітей.

         Протягом року методична робота з педагогами здійснювалась на основі диференційованого підходу, сплановані заходи для педагогічних працівників різних категорій з підвищення теоретичної та практичної складової їх професійної компетентності, зокрема з питань:

– нормативного забезпечення дошкільної освіти;

– сучасних підходів до проведення занять;

– реалізації компетентнісного підходу;

– дотримання вимог щодо гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

  • Використовувались діагностичні та моніторингові процедури для відстеження ефективності діяльності педагогів та набуття знань дітьми згідно чинних програм.

         Забезпечувалась реалізація наступності  між дошкільною та початковою ланками освіти, засад педагогіки партнерства в умовах реформування освіти в Україні.  У кожної дитини перед вступом до школи було створено передумови для безболісної адаптації дошкільнят до нового соціального середовища, готовності до шкільного життя, сформованості життєвих компетенцій, з якими дитина прийде до школи.

         Значна увага приділялася роботі з батьками вихованців, проводилася інформаційно-роз`яснювальна робота, зокрема з питань підготовки дітей до школи.

         Забезпечувалась відповідність планування освітнього процесу до вимог чинних нормативних документів.

            Мережа дошкільних навчальних закладів  району відповідає потребам населення, черга для влаштування дітей до садочків відсутня.      

          На виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  в частині обов`язкового здобуття дошкільної освіти дітей 5-річного віку різними формами їх підготовки до навчання в школі охоплено 100% п`ятирічок.        

         На виконання Плану заходів щодо реалізації освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору», затвердженого наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 27.06.2017 № 229 «Про виконання рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.06.2017 року» для організації відповідної роботи у Феськівському закладі дошкільної освіти та  дошкільному підрозділі КЗ «Довжанський ліцей»  проведено моніторингові дослідження якості освіти.

       Золочівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 є опорним з питань  формування духовної культури загальнолюдських цінностей дошкільнят на основі казкотерапії.

           Золочівський  дошкільний навчальний заклад № 2  працює над  питанням організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку. На базі цього закладу проводяться семінарські з розвитку творчих здібностей дошкільнят засобами художньої праці (керівник Балюк С. Р.).

         Золочівський дошкільний навчальний заклад № 3 – опорний по роботі з дітьми з охорони праці.  В закладі працюють гуртки «Казкова мозаїка» (театралізована діяльність), керівник Лисенко Н.Д. та «LEGO – конструювання», керівник Набока І.О.

         В дошкільних навчальних закладах району працює 60 педагогічних працівників: з них 9 завідувачів, 42 вихователя, 9 музичних керівників. Вищу педагогічну освіту мають 90% завідувачів, 73% -вихователів. Продовжують навчання  за фахом 4 вихователя.

                100% керівників та 80% вихователів володіють ПК.